ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 7

Glass Mushroom House – Artistic Handcrafted Accessory

Glass Mushroom House – Artistic Handcrafted Accessory

ราคาปกติ 1,099.00 ฿ THB
ราคาปกติ 1,099.00 ฿ THB ราคาโปรโมชัน 1,099.00 ฿ THB
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี
Discover our unique Glass Mushroom House, a masterfully crafted accessory that will captivate both art lovers and dabbing enthusiasts. This piece is distinguished by its intricate mushroom house shape, rendered in vibrant colors and fine detail.

Made from high-quality borosilicate glass, the Glass Mushroom House is not only visually fascinating but also robust and durable. Its compact size makes it an ideal companion for on-the-go or as a standout piece in your collection.

While it subtly hints at its functionality for dabbing aficionados, its primary allure lies in its artistic design. This piece is perfect for those who appreciate craftsmanship and creativity in their accessories. Whether used in your dabbing rituals or displayed as an art piece, the Glass Mushroom House is sure to be a conversation starter and a cherished item in your repertoire.
ดูรายละเอียดทั้งหมด