ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 5

Glass Dabtool with Glow Sand - Available in 5 Vibrant Colors

Glass Dabtool with Glow Sand - Available in 5 Vibrant Colors

ราคาปกติ 499.00 ฿ THB
ราคาปกติ 499.00 ฿ THB ราคาโปรโมชัน 499.00 ฿ THB
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี
Elevate your dabbing experience with our unique Glass Dabtool, featuring glow-in-the-dark sand, available in five striking colors. This tool is not only a functional piece for handling concentrates but also a visually captivating accessory for your collection.

Crafted with high-quality glass, each dabtool is filled with a special glow sand that illuminates in low light conditions, adding an enchanting aspect to your dabbing rituals. The glow sand is available in five different colors, allowing you to choose one that best suits your style or mood.

The ergonomic design ensures ease of use, providing precision and control when handling various types of concentrates. Whether you're at home or on the go, this dabtool is an essential companion for any dabbing enthusiast who appreciates a blend of functionality and aesthetic appeal. The vibrant glow adds a fun and mystical touch to your dabbing sessions, making it a perfect gift for yourself or a fellow dabber.
ดูรายละเอียดทั้งหมด