ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 7

Clear Terp Pillars - Solid and Hollow, 6x25mm

Clear Terp Pillars - Solid and Hollow, 6x25mm

ราคาปกติ 99.00 ฿ THB
ราคาปกติ 99.00 ฿ THB ราคาโปรโมชัน 99.00 ฿ THB
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี
Introducing our Clear Terp Pillars, meticulously crafted in both solid and hollow designs, each measuring 6x25mm. These terp pillars are a must-have accessory for enhancing your dabbing experience. Made from premium-quality, clear borosilicate glass, they are not only durable but also add a touch of sophistication to your setup.

The solid variant is perfect for those who prefer a more substantial feel, while the hollow version offers a lighter option with equal functionality. These pillars efficiently disperse heat and maintain the ideal temperature for your concentrates, ensuring you enjoy the full flavor and potency.

Their size of 6x25mm makes them versatile for use with a variety of dab rigs and bangers. Whether you’re a seasoned dabber or new to the scene, these Clear Terp Pillars, in either solid or hollow form, will significantly enhance the quality and enjoyment of your dabbing sessions.
ดูรายละเอียดทั้งหมด