ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 5

ชุดควอตซ์แบงเกอร์ Knot Recycler: แบงเกอร์, ฝาปิดคาร์บบับเบิ้ล & แทรกควอตซ์ ความหนาของผนัง 2 มม., เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม.

ชุดควอตซ์แบงเกอร์ Knot Recycler: แบงเกอร์, ฝาปิดคาร์บบับเบิ้ล & แทรกควอตซ์ ความหนาของผนัง 2 มม., เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม.

ราคาปกติ 799.00 ฿ THB
ราคาปกติ 799.00 ฿ THB ราคาโปรโมชัน 799.00 ฿ THB
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี
Experience the epitome of elegance and functionality with the Knot Recycler Quartz Banger Set, tailored for enthusiasts who seek unmatched quality and performance. Here's what you can expect with this top-tier set:
- **1pc Quartz Banger**: Each banger is meticulously crafted with a robust 2mm wall thickness, providing not only a sleek appearance but also ensuring its durability. The 22mm outer diameter ensures compatibility with many devices, offering a versatile use-case for different setups.
- **1pc Bubbler Carb Cap**: Designed to complement the Quartz Banger, this cap matches the banger's 22mm outer diameter seamlessly. Its bubbler feature enhances airflow, making every draw smooth and flavorful. The precision in design ensures that you get the most out of every use.
- **1pc Quartz Insert**: Standing at a height of 18mm, this quartz insert is the perfect accompaniment for your sessions. Its design ensures even heating, providing consistent results with every use. The quality of the quartz material promises longevity and pure flavors.
This Knot Recycler Quartz Banger Set is more than just an accessory; it's a statement of quality, precision, and dedication to delivering the best experience possible. Whether you're a seasoned veteran or new to the world of quartz bangers, this set promises to elevate your sessions to new heights. Invest in the best; invest in the Knot Recycler Quartz Banger Set.
เราขอแนะนำชุดควอตซ์แบงเกอร์ Knot Recycler ระดับพรีเมียม ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างละเอียดสำหรับผู้ใช้ที่มีเกณฑ์ที่แน่นอน ในแต่ละชุดประกอบด้วย:
- **1pc แบงเกอร์ควอตซ์**: ออกแบบมาพร้อมความหนาของผนัง 2 มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22 มม.
- **1pc ฝาปิดคาร์บบับเบิ้ล**: ตรงกับเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของแบงเกอร์ที่ 22 มม. มั่นใจได้ว่าจะเข้ากันอย่างแน่นหนา
- **1pc แทรกควอตซ์**: มีความสูง 18 มม. ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด