ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

Ruby Pill & Hollow Pillar Set (Ruby: 3x30mm, Pillar: 6x30mm)

Ruby Pill & Hollow Pillar Set (Ruby: 3x30mm, Pillar: 6x30mm)

ราคาปกติ 499.00 ฿ THB
ราคาปกติ 499.00 ฿ THB ราคาโปรโมชัน 499.00 ฿ THB
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี
Introducing our premium Ruby Pill & Hollow Pillar Set. Crafted with precision and quality in mind, this set comprises:
- **Ruby Pill:** Sized at 3x30mm, this exquisite ruby piece promises brilliance and clarity. Perfect for those who value elegance and a touch of luxury.
- **Hollow Pillar:** Measuring 6x30mm, this pillar offers a sleek design that is both functional and aesthetically pleasing. Ideal for various applications and projects.
Experience the blend of beauty and functionality with this unique set.
เราขอแนะนำเซ็ตยาแดงและเสาโพรงของเราที่มีคุณภาพสูง ในเซ็ตนี้ประกอบด้วย:
- **ยาแดง:** ขนาด 3x30 มม., ชิ้นส่วนนี้มีความสวยงามและความชัดเจน สำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าในความสง่างามและหรูหรา
- **เสาโพรง:** มีขนาด 6x30 มม., ออกแบบให้ดูเรียบง่าย แต่ยังคงความสวยงามและมีประสิทธิภาพ ดีสำหรับการใช้งานและโครงการต่างๆ
พบกับการผสมผสานระหว่างความสวยงามและประสิทธิภาพกับเซ็ตนี้
ดูรายละเอียดทั้งหมด