ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 8

Blue Bottom Quartz Blender Banger - Full Weld with Beveled Edge

Blue Bottom Quartz Blender Banger - Full Weld with Beveled Edge

ราคาปกติ 1,099.00 ฿ THB
ราคาปกติ 1,099.00 ฿ THB ราคาโปรโมชัน 1,099.00 ฿ THB
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี
Elevate your dabbing ritual with our exquisite Blue Bottom Quartz Blender Banger. This premium banger features a full weld design, ensuring unmatched durability and a clean aesthetic. The beveled edge provides a snug fit, enhancing the seal and airflow dynamics for an unmatched dabbing experience. The striking blue bottom isn't just for show; it's a mark of distinction and quality, indicating precise heat retention for the most flavorful and potent hits. Perfect for both novices and veterans, this banger combines sophisticated design with practical functionality.
ดูรายละเอียดทั้งหมด